Info gällande coronaviruset

Föreningen förhåller sig allvarligt och ansvarsfullt till det pågående coronaviruset. Vi följer med hur situationen utvecklas och antar åtgärder efter behov. Vår verksamhet fortsätter normalt i alla grupper, men vi följer med situationen och gällande anvisningar. Vi anpassar vår verksamhet efter behov. Vi rekommenderar att följa med THL:s och andra myndigheters anvisningar.

Hand- och hosthygien
Vi lägger extra tyngd på hygien. Tvätta era händer regelbundet och enligt instruktionerna. Kom också ihåg att hosta och nysa enligt instruktioner. Vi rekommenderar också att undvika att skaka hand.

Misstänkta smittofall
Om du misstänker att du fått smittan, var genast i kontakt med hälsovården och följ anvisningarna. Vi ber dig att inte delta i föreningens verksamhet, ifall du har fått eller misstänker att du kan ha blivit smittad.

Kom ihåg att tvätta händerna före och efter träningarna!

Kategorier:
Allmänt