Träningsgrupper

2010-2012 födda

Tränare: Vilma Sydänlammi
Träningsavgift:
2 träningar i veckan 450€/år
1 träning i veckan 250€/år
+ medlemsavgift 20€

1.10.2020 – 30.9.2021
Frågor: vilma.sydanlammi(at)esboif.fi

Anmäl dig här

2008-2009 födda

Tränare: Riina Rautelin & Tara Vaittinen
Träningsavgift:
3 träningar i veckan 550€/år
2 träningar i veckan 500€/år
1 träning i veckan 300€/år
+ medlemsavgift 20€

1.10.2020 – 30.9.2021
Frågor: vilma.sydanlammi(at)esboif.fi

Anmäl dig här

2006-2007 födda  hobbygrupp

Tränare:
Träningsavgift:
3 träningar i veckan 550€/år
2 träningar i veckan 500€/år
1 träning i veckan 300€/år
+ medlemsavgift 20€

Frågor och anmälningsinformation: kira.kytola(at)esboif.fi

Anmäl dig här

2007-2008 födda träningsgrupp

Tränare: Kira Kytölä & Kim Kytölä
Träningsavgift:
4+ träningar i veckan 600€/år
3 träningar i veckan 550€/år
2 träningar i veckan 500€/år
1 träning i veckan 300€/år
+ medlemsavgift 20€

Frågor och anmälningsinformation:
kira.kytola(at)esboif.fi

(Anmälningslänkarna skickas per epost)

2005-2006 födda 

Tränare: Thomas Carlsson & Oki Vuonoranta 
Träningsavgift:
4+ träningar i veckan 600€/år 
3 träningar i veckan 550€/år 
2 träningar i veckan 500€/år 
1 träning i veckan 350€/år 
+ medlemsavgift 20€

Frågor och anmälningsinformation:
thcson(at)gmail.com eller vilma.sydanlammi(at)esboif.fi

(Anmälningslänkarna skickas per epost)

2003-2005 födda flickor

Tränare: Vilma Sydänlammi & Daniela Eklund
Träningsavgift:
4+ träningar i veckan 600€/år 
3 träningar i veckan 550€/år 
2 träningar i veckan 500€/år 
1 träning i veckan 350€/år 
+ medlemsavgift 20€

Frågor och anmälningsinformation:
vilma.sydanlammi(at)esboif.fi

(Anmälningslänkarna skickas per epost)

2001-2003 födda

Tränare: Oscar Härkönen & Sanna Saarman-Kemppi
Träningsavgift:
4+ träningar i veckan 650€/år
3 träningar i veckan 600€/år
2 träningar i veckan 550€/år
+ medlemsavgift 20€

Frågor och anmälningsinformation:
oscar.harkonen(at)gmail.com eller vilma.sydanlammi(at)esboif.fi

(Anmälningslänkarna skickas per epost)

Tilläggsinfo om träningsavgiften:
– I priset ingår gruppens träningar från oktober till april, licens, försäkring (Sporttiturva), deltagande i föreningens- och NÅID DM- tävlingar utan kostnader.
Obs! Licens och försäkring skaffas när träningsavgiften är betald. 
– Till alla pris tilläggs en medlemsavgift på 20€, som faktureras skilt. Mera info finns på denna sida.
– Esbo IF t-skjortor (á 15€) kan beställas i samband med anmälningen.
– Föreningen ersätter inte enskilda frånvarogånger. Ersättning för längre skadeperioder eller sjukfall med läkarintyg enligt överenskommelse. Inhiberade träningar pga. helger ersätts inte. Vi strävar efter att ordna ersättande träningar ifall träningsturen inhiberats av orsaker föreningen inte kan påverka. Dessa inhiberingar meddelas skilt.