Träningsgrupper

2011-2012 födda

Tränare: Vilma Sydänlammi
Träningsavgift:
2 träningar i veckan 450€/år
1 träning i veckan 250€/år
+ medlemsavgift 20€

1.10.2020 – 30.9.2021
Frågor: vilma.sydanlammi(at)esboif.fi
Anmäl dig här

2009-2010 födda

Tränare: Riina Rautelin & Tara Vaittinen
Träningsavgift:
3 träningar i veckan 550€/år
2 träningar i veckan 500€/år
1 träning i veckan 300€/år
+ medlemsavgift 20€

1.10.2020 – 30.9.2021
Frågor: vilma.sydanlammi(at)esboif.fi
Anmäl dig här

2007-2008 födda 

Tränare: Kira Kytölä & Kim Kytölä
Träningsavgift:
3 träningar i veckan 550€/år
2 träningar i veckan 500€/år
1 träning i veckan 300€/år
+ medlemsavgift 20€

Frågor och anmälningsinformation:
kira.kytola(at)esboif.fi

2005-2006 födda 

Tränare: Thomas Carlsson & Oki Vuonoranta 
Träningsavgift:
4 träningar i veckan 600€/år 
3 träningar i veckan 550€/år 
2 träningar i veckan 500€/år 
1 träning i veckan 350€/år 
+ medlemsavgift 20€

Frågor och anmälningsinformation:
thcson(at)gmail.com eller vilma.sydanlammi(at)esboif.fi

2005-2003 födda flickor

Tränare: Vilma Sydänlammi & Riina Rautelin
Träningsavgift:
4+ träningar i veckan 600€/år 
3 träningar i veckan 550€/år 
2 träningar i veckan 500€/år 
1 träning i veckan 350€/år 
+ medlemsavgift 20€

Frågor och anmälningsinformation:
vilma.sydanlammi(at)esboif.fi

2001-2003 födda

Tränare: Oscar Härkönen & Sanna Saarman-Kemppi
Träningsavgift:
4+ träningar i veckan 650€/år
3 träningar i veckan 600€/år
2 träningar i veckan 550€/år
+ medlemsavgift 20€

Frågor och anmälningsinformation:
oscar.harkonen(at)gmail.com eller vilma.sydanlammi(at)esboif.fi

Tilläggsinfo om träningsavgiften:
– I priset ingår gruppens träningar från oktober till april, licens, försäkring (Sporttiturva), deltagande i föreningens- och NÅID DM- tävlingar utan kostnader.
Obs! Licens och försäkring skaffas när träningsavgiften är betald. 
– Till alla pris tilläggs en medlemsavgift på 20€, som faktureras skilt. Mera info finns på denna sida.
– Esbo IF t-skjortor (á 15€) kan beställas i samband med anmälningen.
– Föreningen ersätter inte enskilda frånvarogånger. Ersättning för längre skadeperioder eller sjukfall med läkarintyg enligt överenskommelse. Inhiberade träningar pga. helger ersätts inte. Vi strävar efter att ordna ersättande träningar ifall träningsturen inhiberats av orsaker föreningen inte kan påverka. Dessa inhiberingar meddelas skilt. 

Juniorträningsgruppper 9-14 år

I juniorträningsgrupperna tränas månsidigt motoriska färdigheter, snabbhet, uthållighet, styrka och grenteknik. Träningsupplägget är periodiserat. Gruppen tränar även aktivt och mångsidigt. Grupperna tränar 2-4 gånger per vecka. Närmare information om träningarna fås av gruppens tränare.

Grupperna är till för barn och unga som vill träna mer målmedvetet och är intresserade av att tävla. Ingen tidigare grenbakgrund behövs för att komma med i grupperna.

Ungdomsgrupper 15-17 år

Grupperna tränar mångsidigt egenskaper och grenträning, med fokus på en viss grengrupp. Träningsupplägget är periodiserat och idrottarna tävlar aktivt. Grupperna tränar 5-8 gånger per vecka. Närmare information om träningarna fås av gruppens tränare.

Grupperna är till för unga intresserade av målmedveten träning och tävling. Nya idrottare tas med i grupperna året runt.