Friidrottens funktionärer

Esbo IF ordnar årligen många tävlingar och evenemang, där funktionärerna är i en viktig roll. Funktionärsuppgifterna kräver ingen tidigare erfarenhet och vi utbildar till alla uppgifter. Endel upggifter kräver domarkort, men det finns också en hel del uppgfter på tävlingarna som kan genomföras utan domarkort. Det finns uppgifter åt alla. Vi ordnar också en funktionärsträff årligen. Kom med som funktionär och upplev tävlingar på nära håll!

Anmäl dej med till Esbo IFs funktionärer oberoende om du har domarkort eller ej: johanna.tolvanen(at)esboif.fi

Esbo Ifs funktionärsgrupp grundar sig på SUL:s 5 stegs utbildning. Till varje steg kommer man via utbildning. Mellan kurserna utövar man sina kunskaper på tävlingar. Mera information finns på SULs hemsida.

STEG 1: Funktionär. Detta är Startkursen där du lär dig barnens friidrottsregler (för 9-13 år), genom att läsa Friidrottsregler för barn och bekanta dej med Friidrottens startguide, dvs. grunderna till tävlingarna. Efter erlagd kurs kan du delta i tävlingar i olika uppgifter som inte kräver tidigare erfarenhet.

STEG 2: Domare. Efter att du gått Steg 2-kursen har du Domar-behörighet och kan fungera som funktionär och även vid behov som grenledare i tävlingar på förenings- och distriktsnivå. Steg 2 skolningen kan du göra som nätstudie via Suomisport och SUL hemsida.

STEG 3: Grenledare. Som Grenledare kan du fungera som grenledare i löp- och fältgrenar och andra ledaruppgifter på tävlingar. I mindre tävlingar kan hen också fungera som tävlingsledare. Man får närmare bekanta sig med chefsroll och lösa olika special situationer. Denna skolning kan man gå då det gått ca 2 år från avlagd steg 2 skolning. Till skolningen ingår såväl när- som distansstudie. I slutet av kursen skall man avlägga ett prov.

STEG 4: Tävlingsledare. Dessa ordnas av SUL i regel vart annat-vart tredje år som en helgs utbildning. Denna utbildning strävar efter att man blir tävlingsledare på FM-nivå. På kursen går man också igenom uppbyggande av tidtabeller och program och evenemangs hantering. I slutet av kursen skall man avlägga ett prov.

STEG 5: NTO (National Technical Official, Nationell Delegat). Dessa är nationella delegater, som fungerar som exporter och har möjlighet att fungera i olika FM- och andra värdetävlingars domarutskott och rådgivare. Av dessa strävar landet till att ha 30-40 aktiva. Av dessa kan man också bli utnämnd till EA och IAAFs utbildningar. SUL bjuder in till denna skolning. I slutet av kursen skall man avlägga ett prov.

SPECIALFUNKTIONÄRER: Dessutom behövs det specialfunktionärer, som kräver särskild utbildning. Till dem hör speeker, starters, elektronisk tidtagning, resultatservice och gångdomare. Dessa skolningar ordnas an efter behov av distriktet och tillsammans med SUL.

TÄVLINGSKALENDER OCH ANMÄLAN 2024

Nedan en del av de kommande arrangemangen. Under våren kommer anmälningarna till dessa att öppnas och uppdateras med några evenemang till. Passa på att redan nu märka in dessa i din kalender. Allas insats behövs för att arrangera lyckade och oförglömliga tävlingar.