Redskapsgymnastik

REDSKAPSGYMASTIK VÅREN 2021

Obs! Ny anmälan till vårterminen

ANMÄL DIG HÄR

I redskapsgymnastiken tränas olika grundegenskaper på matta och de olika redskapen. Även rörlighet, kroppskontroll, muskelstyrka och smidighet tränas mångsidigt.
Grupperna är till för barn och unga intresserade av redskapsgymnastik.

Grupp 1:
7-12 åringar
Onsdagar kl 18.00-19.00
Säsong: 3.2-28.4.2021 
Pris 60€ + medlemsavgift 20€

Grupp 2:
7-12 åringar
Söndagar kl 18.00-19.00
Säsong: 7.2.-2.5.2021
Pris 60€ + medlemsavgift 20€

Tilläggsinfo om träningsavgiften:
– Föreningen ersätter inte enskilda frånvarogånger. Ersättning för längre skadeperioder eller sjukfall med läkarintyg enligt överenskommelse. Inhiberade träningar pga. helger ersätts inte. Vi strävar efter att ordna ersättande träningar ifall träningsturen inhiberats av orsaker föreningen inte kan påverka. Dessa inhiberingar meddelas skilt. 

Medlemskap:
Till alla pris tilläggs en medlemsavgift på 20€, som faktureras skilt. Medlemskapet är fortlöpande och bör uppsägas skriftligt till medlem@esboif.fi. Mera info finns på denna sida.

Tilläggsuppgifter:
Vilma Sydänlammi
vilma.sydanlammi(at)esboif.fi 
050 352 2722