Redskapsgymnastik

REDSKAPSGYMASTIK 2023-2024

I redskapsgymnastiken tränas olika grundegenskaper på matta och de olika redskapen. Även rörlighet, kroppskontroll, muskelstyrka och smidighet tränas mångsidigt.
Grupperna är till för barn och unga intresserade av redskapsgymnastik.

** VÄLKOMMEN MED I REDSKAPSGYMNASTIKEN, DET FINNS BRA MED PLATSER I SÖNDAGENS GRUPP **

Grupp 1:
7-12 åringar
Torsdagar kl 17.00-18.00
Lagstads skola
Säsong: 28.9-30.11.2023 & 11.1-25.4.2024
Pris 180€ + medlemsavgift 20€

ANMÄLNINGEN STÄNGD FÖR TILLFÄLLET

Grupp 2:
7-12 åringar
Söndagar kl 18.00-19.00
Väderbackens redskapsgymnastiksal, Hagalund
Säsong: 1.10-10.12.2023 & 14.1-28.4.2024
Pris 180€ + medlemsavgift 20€

ANMÄL DIG HÄR

Tilläggsinfo om träningsavgiften:
– Föreningen ersätter inte enskilda frånvarogånger. Ersättning för längre skadeperioder eller sjukdomsfall kompenseras enligt överenskommelse. Inhiberade träningar pga. helger ersätts inte. Vi strävar efter att ordna ersättande träningar ifall träningsturen inhiberats av orsaker föreningen inte kan påverka. Dessa inhiberingar meddelas skilt. 

Obs!
Esbo IF försäkrar inte deltagarna. Du kan själv teckna en personlig idrottförsäkring om din personliga försäkring inte täcker idrott av detta slag. 

Under Esbo skolornas lovtider samt helger ordnar vi inte träningar.

Medlemskap:
Till alla pris tilläggs en medlemsavgift på 20€, som faktureras skilt. Medlemskapet är fortlöpande och bör uppsägas skriftligt till medlem@esboif.fi. Mera info finns på denna sida.

Tilläggsuppgifter:
Terhi Åkerlund
terhi.akerlund(at)esboif.fi
050 577 3251