Redskapsgymnastik

REDSKAPSGYMASTIK 2021-2022

ANMÄL DIG HÄR

I redskapsgymnastiken tränas olika grundegenskaper på matta och de olika redskapen. Även rörlighet, kroppskontroll, muskelstyrka och smidighet tränas mångsidigt.
Grupperna är till för barn och unga intresserade av redskapsgymnastik.

Grupp 1:
7-12 åringar
Torsdagar kl 19.00-20.00
Lagstads skola
Säsong: 30.9-2.12.2021 & 13.1-28.4.2022
Pris 160€ + medlemsavgift 20€

Grupp 2:
7-12 åringar
Söndagar kl 18.00-19.00
Väderbackens gymnastiksal, Hagalund
Säsong: 3.10-19.12.2021 & 9.1-24.4.2022
Pris 160€ + medlemsavgift 20€

Tilläggsinfo om träningsavgiften:
– Föreningen ersätter inte enskilda frånvarogånger. Ersättning för längre skadeperioder eller sjukfall med läkarintyg enligt överenskommelse. Inhiberade träningar pga. helger ersätts inte. Vi strävar efter att ordna ersättande träningar ifall träningsturen inhiberats av orsaker föreningen inte kan påverka. Dessa inhiberingar meddelas skilt. 

Medlemskap:
Till alla pris tilläggs en medlemsavgift på 20€, som faktureras skilt. Medlemskapet är fortlöpande och bör uppsägas skriftligt till medlem@esboif.fi. Mera info finns på denna sida.

Tilläggsuppgifter:
Terhi Åkerlund
terhi.akerlund(at)esboif.fi
050 577 3251