Redskapsgymnastik

REDSKAPSGYMASTIK 2024-2025
anmälningen öppnar 24.6.2024

I redskapsgymnastiken tränas olika grundegenskaper på matta och de olika redskapen. Även rörlighet, kroppskontroll, muskelstyrka och smidighet tränas mångsidigt.
Grupperna är till för barn och unga intresserade av redskapsgymnastik.

Grupp 1:
7-12 åringar
Torsdagar kl 18.00-19.00
Lagstads skola
Säsong: 3.10-28.11.2024 & 9.1-24.4.2025
Pris 195€ + medlemsavgift 20€

OBS! Ingen träning 17.4.2025!

ANMÄLNINGEN ÖPPNAR 24.6.2024

Grupp 2:
7-12 åringar
Söndagar kl 18.00-19.00
Väderbackens redskapsgymnastiksal, Hagalund
Säsong: 8.9-22.12.2024 & 12.1-4.5.2025
Pris 235€ + medlemsavgift 20€


ANMÄLNINGEN ÖPPNAR 24.6.2024

Tilläggsinfo om träningsavgiften:
För att gruppen skall bli av krävs minst 8 anmälda barn till gruppen.

Man kan gå 1-2 gånger och pröva innan man fakturan förfaller till betalning. Vi betalar inte tillbaka säsongsavgifter. Föreningen ersätter inte enskilda frånvarogånger. Ersättning för längre skadeperioder eller sjukdomsfall kompenseras enligt överenskommelse, återbetalning enligt skild överrenskommelse och då avdras 5€ expeditionsavgift från summan. Inhiberade träningar pga. helger ersätts inte. Vi strävar efter att ordna ersättande träningar ifall träningsturen inhiberats av orsaker föreningen inte kan påverka. Dessa inhiberingar meddelas skilt. 

Obs!
Esbo IF försäkrar inte deltagarna. Du kan själv teckna en personlig idrottförsäkring om din personliga försäkring inte täcker idrott av detta slag. 

Under Esbo skolornas lovtider samt helger ordnar vi inte träningar.

Medlemskap:
Till alla pris tilläggs en medlemsavgift på 20€, som faktureras skilt. Medlemskapet är fortlöpande och bör uppsägas skriftligt till medlem@esboif.fi. Mera info finns på denna sida.

Tilläggsuppgifter:
Terhi Åkerlund
terhi.akerlund(at)esboif.fi
050 577 3251