Redskapsgymnastik

Redskapsgymnastiken är avsedd för medlemmar i ESBO IF. Träningstid är på söndag i Väderbackens redskapsgymnastiksal kl 18.00-19.30
Redskapsgymnastik är avsedd för 8-13 åriga flickor och pojkar.

Hösten 8.9- 8.12.2019 och våren 12.1-10.5.2020.

Pris 230 €
Januari – maj 130€
+ medlemsavgift 20 € som faktureras skilt.

Adress: Östanvindsvägen 9 Esbo, Hagalund

Tilläggsuppgifter:
Vilma Sydänlammi
vilma.sydanlammi(at)esboif.fi 
050 352 2722

Anmälning


ANMÄL HÄR