Friidrottsskola

FRIIDROTTSSKOLA
VInter 2020-2021

ANMÄL DIG HÄR

TRÄNINGSTIDER VINTER
2020-2021

Säsongen: 5.10-21.12.2020 & 9.1-17.4.2021

2014-2016 födda

Måndag 18.00-18.50 Kannbro
Lördag 12.30-13.20 Otnäs
Pris:
1 träning per vecka: 200€ 
2 träningar i veckan: 260€

2011-2013 födda

Måndag 18.00-19.00 Kannbro
Lördag 12.30-13.30 Otnäs
Pris:
1 träning per vecka: 240€
2 träningar i veckan: 300€

2009-2010 födda

Måndag 19.00-20.30 Kannbro
Lördag 12.30-14.00 Otnäs
Pris:
1 träning per vecka: 300€
2 träningar i veckan: 360€

Tränings och hobbygrupp

För 2012 födda och äldre finns även hobby- och träningsgrupper, mera info om dem hittas på denna sida.

FRIDROTTSSKOLANS CORONAINFO

Friidrottsskolan tränar utomhus må 11.1 –

Utetäningar i Alberga idrottspark på månndagar, tills inneträningsplatserna öppnas igen. Mera info har skickats per e-post till alla deltagare.

2016-2011 födda kl 18-19, samling mellan läktaren och konstgräsplan 1.
2009-2010 födda kl 17-18, tillsammans med träningsgruppen för 2010-12 födda.

Vid symptom relaterade till coronavirus, ska man stanna hemma tills minst två symtomfria dagar gått. Smittor ska genast meddelas åt gruppens tränare. 

Tilläggsinfo om träningsavgiften

– I priset ingår gruppens träningar från oktober till april, licens, försäkring (Sporttiturva), deltagande i föreningens- och NÅID DM- tävlingar utan kostnader.
Obs! Licens och försäkring skaffas när träningsavgiften är betald. 
– Till alla pris tilläggs en medlemsavgift på 20€, som faktureras skilt. Mera info finns på denna sida.
– Vårterminens pris -50%.
– Esbo IF t-skjortor (á 15€) kan beställas i samband med anmälningen.
– Föreningen ersätter inte enskilda frånvarogånger. Ersättning för längre skadeperioder eller sjukfall med läkarintyg enligt överenskommelse. Inhiberade träningar pga. helger ersätts inte. Vi strävar efter att ordna ersättande träningar ifall träningsturen inhiberats av orsaker föreningen inte kan påverka. Dessa inhiberingar meddelas skilt. 

Aktuellt

Friidrottsskolan tränar utomhus må 11.1 tills inneträningsplatserna öppnas.Kontaktuppgifter

Kira Kytölä
kira.kytola(at)esboif.fi
040 578 4157

Träningsplatsernas adresser

Kannbro: Kannbrogatan 4, Esbo
Otnäshallen: Otstranden 6, Esbo


FRIIDROTTSSKOLA
SOMMAR 2020

ANMÄL HÄR

TRÄNINGSTIDER SOMMAR 2020

Säsongen: 1.6-24.9

2014-2016 födda

Måndag 17.00-17.50 Alberga
Tisdag 17.00-17.50 Köklax
Torsdag 17.30-18.20 Grankulla
Pris:
1 träning per vecka: 100€
2-3 träningar per vecka: 130€

2011-2013 födda

Måndag 17.00-18.00 Alberga
Tisdag 17.00-18.00 Köklax
Torsdag 17.30-18.30 Grankulla
Pris:
1 träning per vecka: 120€
2-3 träningar per vecka: 150€

2007-2010 födda

Måndag 18.00-19.30 Alberga
Tisdag 18.00-19.30 Köklax
Torsdag 18.30-20.00 Grankulla
Pris:
1 träning per vecka: 150€
2-3 träningar per vecka: 180€

Tilläggsinfo om träningsavgiften

– I priset ingår gruppens träningar från maj till september, licens, försäkring (Sporttiturva), deltagande i föreningens- och NÅID DM- tävlingar utan kostnader.
Obs! Licens och försäkring skaffas när träningsavgiften är betald. 
– Till alla pris tilläggs en medlemsavgift på 20€, som faktureras skilt.
– Esbo IF t-skjortor (á 13€) kan beställas i samband med anmälningen.
– Under säsongen kan träningsturer inhiberas pga. tävlingar, helgdagar eller annat. Detta har tagits i beaktande i priset, men träningarna kan ändå kompenseras en annan träningsdag.

Aktuellt

VECKOSCHEMA för juni-juli
VECKOSCHEMA för augusti-september

Vi har gjort lite förändringar i träningstider och säsongens upplägg, för att kunna följa alla THL:s och våra förbunds anvisningar. 
Beroende på anmälningssituationen, kan det ännu bli ändringar i dessa. Den nyaste informationen hittas alltid på denna sida.


Kontaktuppgifter

Tove Sundström
tove.sundstrom(at)esboif.fi
040 216 3530

Sportplanernas adresser

Alberga stadion: Veräjäpellonkatu 17, Esbo
Köklax sportplan: Glasdalsvägen, Esbo
Grankulla Centralplan: Bembölevägen 5, Grankulla