Medlemskap

Esbo IF är en allmännyttig förening som riktar sin verksamhet till medlemmarna. Föreningens medlemmar är ordinarie, understödande, ständiga eller hedersmedlemmar.

Årsavgiften 2021 för ordinarie medlemmar är 20€.

Anmälan till någon sektionsaktivitet för dig automatiskt till medlemsregistret. 
Medlemskapet är fortlöpande. En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela om detta via medlem@esboif.fi.

Medlemskapsansökan kan också skötas behändigt genom att fylla i formuläret här nedan. Genom att fylla i formuläret kan du också uppdatera dina uppgifter (tex. adressförändring).