Medlemskap

Esbo IF är en allmännyttig förening som riktar sin verksamhet till medlemmarna. Föreningens medlemmar är ordinarie, understödande, ständiga eller hedersmedlemmar. Årsavgiften 2020 för ordinarie medlemmar är 20€. Avgiften kommer att indrivas under mars-april.

Anmälan till någon sektionsaktivitet för dig automatiskt till medlemsregister. 

Medlemskapsansökan kan också skötas behändigt genom att fylla i formuläret här nedan. Genom att fylla i formuläret kan du också uppdatera dina uppgifter.

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen meddela om detta via medlem@esboif.fi