Vuxenidrottsgrupper

Träningsgrupp

Upptäck hur roligt det kan vara att utöva friidrott som vuxen. Deltagande kräver inga förkunskaper eller speciella erfarenheter. Vuxna i alla åldrar och nivåer är välkomna!

Vuxenidrottsgemenskapen

För vuxenidrottare som inte tillhör föreningens träningsgrupp, men ändå vill vara med i gemenskapen och representera föreningen.

TRÄNINGSGRUPP FÖR VUXNA

ANMÄL DIG HÄR

Gruppen passar alla vuxna som vill träna friidrott, oberoende nivå och erfarenhet. Friidrottens olika grenar tränas mångsidigt.

Träningstider:
Må 18.00-19.30 Kameleonten
To 19.30-21 Kannbro
Mera info fås av tränaren Björn Stenvik efter anmälan.

Träningsavgifter:
2 träningar per vecka 480€/år
1 träning per vecka 340€/år
– Kan betalas i 3 rater (oktober, januari och april)
– I priset ingår: deltagande i föreningens egna och NÅID-, SFI- och FM-tävlingar.
Obs! Till priset tilläggs en medlemsavgift på 20€, som faktureras skilt. Medlemsanmälan bör nu göras separat i Suomisport, här.

Obs!
Esbo IF försäkrar inte deltagarna. Du kan själv teckna en personlig idrottförsäkring om din personliga försäkring inte täcker idrott av detta slag. 


VUXENIDROTTSGEMENSKAPEN

Kom med som vuxenidrottsmedlem i Esbo IF! Vi erbjuder två olika paket åt vuxenidrottare, som inte tillhör föreningens träningsgrupper. Du väljer rätt alternativ på anmälningsblanketten.

ANMÄL DIG HÄR

1. Vuxenidrottsavgift

Pris: 90 eur (+ 20 eur medlemsavgift)
1. Anmäl dig till vuxdenidrottsgemenskapen.
2. Anmälan till medlem i föreningen görs separat, här (görs separat pg. övergång till Suomisport).
Obs! Medlemsavgiften faktureras alltid separat.

Innehåller:
– SUL tävlingslicens (39 eur)
– Betald tävlingsavgift: SUL FM-, SFI- och NÅID-tävlingar, samt SAUL FM stafetter
– Användning av föreningens träningsturer i Kannbro och Kameleonten, samt SUL turen i Sportkvarnen och Djurgårdens ”rör”
– Möjlighet att via föreningen köpa biljetter till Esport Arenans löpbana till priset 12 eur/st
– Med denna anmälan binder man sig till medlemskap i Esbo IF. Föreningen önskar att varje medlem hjälper till i åtminstone två evenemang som föreningen arrangerar, för att vi fortsatt ska ha möjlighet att arrangera tävlingar och evenemang av hög kvalitet.

2. Vuxenidrottsmedlemskap

För idrottare som vill ta del av gemenskapen och vara med på föreningens e-post lista, för att få info av föreningen och SAUL. Idrottaren står själv för licens och alla tävlingsavgifter.

Pris: 0e (+ 20 eur medlemsavgift)
1. Anmäl dig till vuxdenidrottsgemenskapen.
2. Anmälan till medlem i föreningen görs separat, här (görs separat pg. övergång till Suomisport).
Obs! Medlemsavgiften faktureras alltid separat.

Obs!
Esbo IF försäkrar inte deltagarna. Du kan själv teckna en personlig idrottförsäkring om din personliga försäkring inte täcker idrott av detta slag.