Kombinationsgrupper

Friidrott och tempputräning i samma grupp – för 4-7 åringar.

I denna grupp kombineras den traditioinella friidrottsskolan med temppuskolan – träningarna kombinerar friidrott, redskapsgymnastik och parkour på ett roligt, mångsidigt och fartfyllt sätt.

Friidrottsträningens fokus ligger på träning av egenskaper som snabbhet, styrka och spänst samt utveckling av grenteknik.
Tempputräningarna fokuserar på mångsidig träning av rörlighet, muskelkondition och smidighet.

Friidrott och redskapsgymnastik i samma grupp – för 8-10 åringar.

Friidrott och redskapsgymnastik stöder bra varandra och i denna kombinationsgrupp får du ta del av grenarnas bästa sidor.

Under redskapsgymnastiksträningarna övar vi på redskapsgymnastikens grundfärdigheter på matta och olika redskap. Till träningen hör även rörlighet, muskelkondition och smidighet på ett mångsidigt sätt.

Friidrottsträningens fokus ligger på träning av egenskaper som snabbhet, styrka och spänst samt utveckling av grenteknik.

Yleisurheiluharjoituksissa keskitytään ominaisuuksien, kuten nopeuden, voiman ja kimmoisuuden sekä lajitekniikoiden kehittämiseen.

Gruppen är till för barn och unga intresserade av friidrott och redskapsgymnastik.

KOMBINATIONSGRUPPER

4-5 åringar

Säsong: 27.9-29.11.2022 & 10.1-25.4.2023
Kirkkojärven koulu
Tisdagar kl 17.30-18.20
Pris: 200€ + medlemsavgift 20€
Jämna veckor tränar vi friidrott, udda veckor tempputräning.

ANMÄL DIG HÄR

6-7 åringar

Säsong: 27.9-29.11.2022 & 10.1-25.4.2023
Kirkkojärven koulu
Tisdagar kl 17.30-18.30
Pris: 240€ + medlemsavgift 20€
Jämna veckor tränar vi friidrott, udda veckor trick.

ANMÄL DIG HÄR

8-10 åringar

Säsong: 29.9-17.12.2022 & 7.1-20.4.2023
Redskapsgymnastik: Lagstads skola to kl 19.00-20.00
Friidrott: Otnäshallen lö kl 12.30-13.30
Pris 300€ + medlemsavgift 20€

ANMÄL DIG HÄR

Tilläggsinfo om träningsavgiften:
– I priset ingår friidrottslicens med tillhörande licens (Sporttiturva).
– Esbo IF t-skjortor (á 15€) kan beställas i samband med anmälningen.
– Föreningen ersätter inte enskilda frånvarogånger. Ersättning för längre skadeperioder eller sjukfall med läkarintyg enligt överenskommelse. Inhiberade träningar pga. helger ersätts inte. Vi strävar efter att ordna ersättande träningar ifall träningsturen inhiberats av orsaker föreningen inte kan påverka. Dessa inhiberingar meddelas skilt. 

Medlemskap:
Alla våra grupper förutsätter medlemskap. Medlemsavgiften 20€ faktureras separat. Medlemskapet är fortlöpande och bör uppsägas skriftligt till medlem@esboif.fi. Mera info finns på denna sida.

Tilläggsuppgifter:
Terhi Åkerlund
terhi.akerlund(at)esboif.fi
050 577 3251