Möteskallelse

Medlemmarna till Esbo idrottsförening r.f. kallas till höstmöte må 21.11. kl. 18.00 på Fallåker.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt kallande av hedersmedlem till föreningen.

Välkommen!

Styrelsen

Kategorier:
Allmänt