Konditionscirkel

KONDITIONSCIRKEL
2024-2025

anmälningen öppnar 24.6.2024

Esbo IF konditionscirkel ordnas på fredagar i Ymmersta skola
Konditionscirkeln är för avsedd för alla Esbo IF:s medlemmar samt andra motionärer. Vi erbjuder helhetsbetonade och mångsidiga träningar. Träningarna är bland annat hoppövningar, bålens muskelstyrka, kordinationsövningar, allmän muskelstyrka.

SÄSONG: Hösten 27.9 – 29.11.2024 och våren 10.1 – 9.5.2025

OBS! 18.4.2025 ingen konditionscirkel

Ymmersta skola
Fredagar 17.30-18.30
Träningsavgift: 100€ Höst- och vårterminen kan betalas separat.
– Anmälan och betalning sker nu via Suomisport
– Det är även möjligt att betala med motionsförmåner, mera instruktioner finns här.

Obs!
Esbo IF försäkrar inte deltagarna. Du kan själv teckna en personlig idrottförsäkring om din personliga försäkring inte täcker idrott av detta slag. 

Tränare: Jenny Vuonoranta

Konditionscirkeln har ingen gemensam uppvärmning, så värm upp på egen hand före träningen.

För mera information kontakta maraton.esboif@gmail.com.