Esbo IF E-info oktober

Bästa Esbo IF:are
I oktoberbrevet finns påminnelse om grupperna som börjar sin nya säsong i höst, bl.a. tävlingsgruppen för vuxenidrottare, temppuskolan och redskapsgymnastiken. Anmälningarna är nu öppna på vår nya hemsida.

Ansökan av en ny ungdomschef är öppen. Hör av dig om du anser dig vara den vi söker!

***

Esbo IF söker ungdomschef

Esbo Idrottsförening söker efter en ungdomschef till heldagstjänst, för att ansvara för föreningens ungdomsverksamhet. Esbo IF är en idrottsförening med 1800 medlemmar, vi har barn- och ungdomsverksamhet inom såväl friidrotts- som gymnastiksektionen.

Till arbetsuppgifterna hör att sköta den operativa verksamheten och utvecklingen av vår barn- och ungdomsverksamhet. Arbetet inkluderar utvecklingen av träningsverksamheten för barn och ungdomar, till stöd för såväl hobby- som tävlingsverksamhet. Vi har grupper för barn och ungdomar: verksamhet med s.k. låg tröskel, hobby/utmanargrupper och tävlingsgrupper. Ungdomschefen fungerar som stödperson och mentor för barn- och ungdomstränarna, även själv som tränare och vid behov inhoppare åt chefstränaren. Hen deltar i rekrytering av nya tränare och sköter den interna skolningen av tränare.

Vi förutsätter även ett gott samarbete med skolor och daghem i Esbo. Som egenskaper bör du: vara social, vara systematisk, ha förmåga till självstyrt arbete, dessa egenskaper ger förutsättningar till att sköta arbetet som ungdomschef. Vi erbjuder ett utmanande och meningsfullt arbete och du har sannerligen möjlighet att påverka ditt arbetes resultat.

Av den sökande önskar vi kunnande och hög motivation till följande uppgifter:

  • Erfarenhet och kunskap inom idrottsverksamhet riktad till barn och ungdomar inom en ideell förening
  • En klar syn på hur man utvecklar och upprätthåller en framgångsrik träningsverksamhet för barn och ungdomar
  • Språkkunskaper: kunna kommunicera i tal och skrift på svenska och finska
  • Förmåga att arbeta på egenhand, viljan att arbeta även på kvällar och veckoslut
  • Till uppgiften lämplig utbildning (idrottsbetonad)
  • Fungera som tränare i 1-2 grupper/åldersgrupp
  • Utbildning, rådgivning och fungerande som mentor/stöd åt barn- och ungdomstränarna i föreningen
  • Deltagande i arrangemangen av föreningens tävlingar och evenemang (föreningstävlingar och -läger, NÅID-tävlingar, Strandmaraton, skol- och daghemssamarbete mm)
  • Rekrytering av tränare, instruktörer, lagledare (ansvariga föräldrar) och funktionärer enligt behov
  • Samarbete med grenförbunden och övriga samarbetsparter (Esbo Stad, samarbetsföreningar)

Arbetsuppgiften är på heltid, enligt diskussion med den sökande kan även andra lösningar vara möjliga. Den anställda har en prövotid på 4 mån. Ungdomschefens förman är föreningens verksamhetsledare.

Skicka en fritt formulerad ansökan med löneanspråk senast 20.10.2019 per e-mail till: sanna.saarman@esboif.fi

Tilläggsupgifter ges av verksamhetsledaren Sanna Saarman-Kempp, 050-5773251, sanna.saarman@esboif.fi

***

Tävlingsrup för vuxna

Esbo IFs tävlingsgrupp för vuxenidrottare är för dig, som vill tävla och träna målmedvetet, och har lite grenbakgrund i friidrott och/eller andra grenar.

Vi tränar målmedvetet och strävar efter resultat enligt allas egna personliga målsättningar. Vi tränar tillsammans, med tränare på plats, 4 gånger i veckan.

Träningsåret 2019-2020 består av två träningsperioder och en övergångsperiod. Träningsperioderna är perioden med sikte på hallsäsongen (veckorna 40-52 och 1-12) och den med sikte på sommarens tävlingssäsong ( veckorna 13-39). Övergångsperioden (en viloperiod) är i september, och är 2-4 veckor lång, beroende på höstens tävlingstidtabell. Träningsperionderna delas in i tre kortare perioder: grundträning, tävlingsförberedande och tävlingssäsongen.

Våra huvudsakliga träningsplatser under sommaren är Alberga stadion och terräng intill, och vid behov sportplanerna i Otnäs och Kyrkslätt.

Under inomhussäsongen tränar vi i Otnäs och Kannbrobacken i Esbo centrum, och vid behov på Esport Arenan och Sportkvarnen i Kvarnbäcken.

Gruppmedlemmarna uppmuntras till att delta i tävlingar. Inom den finska friidrottens tävlingssystem finns många möjligheter att tävla på sin egen nivå, i öppna tävlingar för vuxna eller i veterantävlingar (över 35 år).

Det är när som helst, också mitt under träningssäsongen, möjligt att ansluta sig till de vuxnas träningsgrupper.

Träningsavgiften:
Målmedveten träning 3-4 träningar per vecka 600€/år (inneh. träning och programmering)
Aktiva motionärer 1-2 träningar per vecka 390€/år

Kan betalas i 3 rater, i oktober, januari och april. Esbo IFs medlemsavgift är 20€ och den betalas skilt.
I priset ingår: licens, deltagande i föreningens egna och NÅID-, SFI- och FM-tävlingar.

Vuxenfriidrott
Suomen aikuisurheiluliitto (Saul ry) ansvarar för över 30 åringars tränings- och tävlingsverksamhet. Vuxenidrottare har bl.a. sin egna nationella tävlingskalender och mästerskapstävlingar. Mera info hittas på deras hemsida: saul.fi

Anmal dig här

***

Redskapsgymnastik

Redskapsgymnastiken är avsedd för medlemmar i ESBO IF. Träningstid är på söndag i Väderbackens redskapsgymnastiksal kl 18.00-19.30

Hösten 8.9- 8.12.2019 och våren 12.1-10.5.2020.
Adress: Östanvindsvägen 9 Esbo, Hagalund

Redskapsgymnastiken är avsedd för 8-13 åriga flickor och pojkar.
Pris 230 € + medlemsavgift 20 € som faktureras skilt.

Tilläggsuppgifter:
Linda Björkemheim
bjorkenheimlinda(at)gmail.com
040 5332757

ANMÄLNINGEN

***

Temppuskola

Temppuskolan är till för de yngsta i familjen. Under timmen får barnen lära sig trick på både matta och redskap med ledarnas ledning, samt leka fartfyllda och roliga lekar tillsammans med gruppen.

Säsong: 28.8-27.11 & 8.1-6.5
Torsdag, Lagstads skola
4-7 åringar kl. 18.30-19.30
Pris: 200 €

Till priset tilläggs en medlemsavgift på 20 €, som faktureras skilt.
Esbo IF t-skjortor (á 13€) kan beställas i samband med anmälningen, skjortan är en röd teknisk Adidas t-skjorta

ANMÄLNINGEN

Kategorier:
Allmänt