Coronavirus info

Uppdaterat 2.2.2022

Esbo IF tar Covid-19 läget på allvar och ansvarsfullt, vi följer med situationen och följer RVF:s och THL:s riktlinjer och rekommendationer.

Huvudstadsregionens idrottsutrymmen har öppnats den 1.2.2022 och träningsverksamheten fortsätter nu normalt för alla våra grupper.

Under träningstillfällena bör dessa instruktioner följas:

  • Alla över 12 åringar som rör sig i idrottsutrymmena ska använda ansiktsmask, förutom vid idrottsprestation. Användning av ansiktsmask krävs inte av personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask.
  • Föräldrar bör undvika att vistas träningsutrymmena. Under träningen får man endast stanna i träningsutrymmet, ifall barnet behöver förälderns stöd under träningen. 
  • God hand- och hosthygien ska hållas och all kontakt med andra människor och ytor ska undvikas. 
  • Träningsgruppen samlas i samma uppsättning och tillräckliga avstånd ska hållas också mellan grupperna. 
  • Vid flunssasymptom deltar vi inte på träning. 
  • Vi önskar att eventuella smittor genast meddelas åt gruppens tränare eller föreningens representant.
  • Vid utomhusträningar rekommenderas att samma instruktioner följs. 

Vid tävlingsarrangemang följs RVF:s anvisningar. 

Vi önskar samarbete och ansvarsfullt beteende av alla som deltar i föreningens verksamhet samt deras familjer. Följer vi givna riktlinjer och restriktioner, kan vi tillsammans se till att inte sprida smittor i vår verksamhet.

Ifall ni har frågor om verksamheten, kan ni vara i kontakt med gruppens ansvariga tränare eller föreningens verksamhetsledare Kirsi Ahonen 050 353 9838 kirsi.ahonen@esboif.fi.

Esbo stads coronarekommendationer och begränsningar.


Kategorier:
Allmänt