Coronavirus info

Uppdaterat 5.1.2021

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp har den 5.1.2021 bestämt att förlänga de begränsningar som trädde i kraft den 30.11. Rekommendationerna och begränsningarna gäller nu till den 31.1.2021.

Vår verksamhet återgår till det normala genast när restriktionerna lyfts och inomhusträningsplatserna öppnas. Nedan finns vår tidigare information om verksamheten under denna period.


Huvudstadsregionens koordinationsgrupp har den 10.12.2020 bestämt att förlänga de begränsningar som trädde i kraft den 30.11. Rekommendationerna och begränsningarna gäller nu till den 10.1.2021.

Vår verksamhet återgår till det normala genast när restriktionerna lyfts och inomhusträningsplatserna öppnas. Nedan finns vår tidigare information om verksamheten under denna period.


Huvudstadsregionens coronakoordinationsgrupp har fredagen den 27.11 kommit ut med nya restriktioner, som för föreningens verksamhet leder till följande åtgärder: 

Friidrottens träningsgrupper för under 20 åringar fortsätter sin verksamhet utomhus. Gruppens tränare ansvarar för planering och utförande av gruppens träningar. 

Friidrottsskolans träningar är på paus tills restriktionerna lyfts och idrottsplatserna öppnas, eller tills den inplanerade julpausen är över, lördagen den 9.1. 

Löp- och friidrottsgrupperna för vuxna (över 20 år) övergår till självständig träning så länge restriktionerna är i kraft. Gruppens tränare ansvarar för planeringen av träningarna. 

Redskapsgymnastikens träningar är på paus tills restriktionerna lyfts och idrottsplatserna öppnas. Vi strävar till att kunna börja den nya säsongen som planerat, söndagen den 10.1.

Temppuskolans träningar är på paus tills restriktionerna lyfts och idrottsplatserna öppnas, eller tills den inplanerade julpausen är över, torsdagen den 7.1. 

All inomhusverksamhet för vuxna är på paus tills restriktionerna lyfts och idrottsplatserna öppnas. Om verksamhetens fortsättning informerar verksamhetens ansvariga. 

Fortsatt gäller även att tillräckliga avstånd och god handhygien ska hållas. All kontakt med andra människor och ytor ska undvikas. Vid symptom relaterade till coronaviruset, ska man stanna hemma tills minst två symtomfria dagar gått. 
Eventuella smittor ska genast meddelas åt gruppens tränare. 

Vi informerar om principer för möjliga ersättningar efter att restriktionerna lyfts. Ifall ni har frågor om verksamheten, avgifter eller annat, kan ni vara i kontakt med gruppens ansvariga ledare eller föreningens kansli (kansli@esboif.fi).

De nya restriktionerna träder i kraft den 30.11.2020.


Uppdaterat 1.11.2020

Esbo IF tar Covid-19 läget på allvar och ansvarsfullt, vi följer med situationen och följer RVF:s och THL:s riktlinjer och rekommendationer.

Från och med den 2.11, krävs användning av ansiktsmask av alla över 15 åringar i huvudstadsregionens idrottsutrymmen. Ansiktsmasken ska användas hela tiden, förutom vid idrottsprestation. Användning av ansiktsmask krävs inte av personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask. 

Träningsverksamheten fortsätter normalt, men vi följer aktivt med läget. Ifall begränsningarna och riktlinjerna ändras, kommer vi att anpassa vår verksamhet enligt dem. I det fallet önskar vi förståelse och samarbete av alla våra deltagare och familjer, för att vi ska kunna erbjuda en säker träningsverksamhet för alla. 

Före och efter varje träning ska händerna tvättas med tvål. All onödig kontakt med andra människor och ytor ska undvikas. Vid symptom relaterade till coronavirus, ska man stanna hemma tills minst två symtomfria dagar gått. 

Smittor och/eller karantän ska genast meddelas åt gruppens tränare. Detta gäller grupper för både barn och vuxna. 

Kategorier:
Allmänt