Coronavirus info

Uppdaterat 8.1.2022

Esbo IF tar Covid-19 läget på allvar och ansvarsfullt, vi följer med situationen och följer RVF:s och THL:s riktlinjer och rekommendationer.

Huvudstadsregionens idrottsutrymmen är under perioden 10.1-24.1.2022 öppet endast för träningsverksamhet för 2003 och senare födda. Undantagen är professionella idrottare, enligt grenförbundets definition. Coronapass förutsätts av över 16 åriga idrottare. 

Träningarna i februari ordnas med specialarrangemang och det kan bli ändringar i träningstider och -platser. Eventuella ändringar informeras så snabbt som möjligt. 

Under träningstillfällena bör dessa instruktioner följas:

  • Alla över 12 åringar som rör sig i idrottsutrymmena ska använda ansiktsmask, förutom vid idrottsprestation. Användning av ansiktsmask krävs inte av personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask.
  • Föräldrar bör undvika att vistas träningsutrymmena. Under träningen får man endast stanna i träningsutrymme,t ifall barnet behöver förälderns stöd under träningen. 
  • God hand- och hosthygien ska hållas och all kontakt med andra människor och ytor ska undvikas. 
  • Träningsgruppen samlas i samma uppsättning och tillräckliga avstånd ska hållas också mellan grupperna. 
  • Vid flunssasymptom deltar vi inte på träning. 
  • Vi önskar att eventuella smittor genast meddelas åt gruppens tränare eller föreningens representant.
  • Vid utomhusträningar rekommenderas att samma instruktioner följs. 

Hobbyverksamhet för vuxna förverkligas utomhus under denna period. 

Vid tävlingsarrangemang följs RVF:s anvisningar. 

Vi önskar samarbete och ansvarsfullt beteende av alla som deltar i föreningens verksamhet samt deras familjer. Följer vi givna riktlinjer och restriktioner, kan vi tillsammans se till att inte sprida smittor i vår verksamhet.

Ifall ni har frågor om verksamheten, kan ni vara i kontakt med gruppens ansvariga tränare eller föreningens verksamhetsledare Kirsi Ahonen 050 353 9838 kirsi.ahonen@esboif.fi.


Uppdaterat 23.4.2021

Regionförvaltningsverket och Esbo stad tillåter nu ledd träningsverksamhet utomhus för alla under 20 åringar.

För vuxna gäller fortfarande samma begränsningar, dvs. ingen ledd träningsverksamhet är tillåten.

Esbo stads info om de senaste ändringarna i restriktionerna.


Uppdaterat 1.3.2021

Regionförvaltningsverket och Esbo stad har vecka 8 bestämt att avbryta all ledd träningsverksamhet för över 12 åringar, fr.o.m. den 1.3. 

Detta betyder att vi är tvungna att avbryta all ledd träningsverksamhet för barn i högstadieålder och äldre, både inomhus och utomhus. Gruppens tränare får dra träningar på distans samt planera självständiga träningar åt idrottarna. Tränarna informerar sin grupp om dessa.

Träningsverksamhet för 12 åringar (2008 födda) och yngre får fortsätta med samma arrangemang som hittills.

Restriktionerna är i kraft till den 31.3. 

Esbo stads info om restriktionerna.


Uppdaterat 29.1.2021

Esbo IF tar Covid-19 läget på allvar och ansvarsfullt, vi följer med situationen och följer RVF:s och THL:s riktlinjer och rekommendationer.

Från och med måndagen den 1.2, är det i huvudstadsregionens idrottsutrymmen möjligt, att för under 20 åringar ordna träningsverksamhet även inomhus. Träningarna i februari ordnas med specialarrangemang och det kan bli ändringar i träningstider och -platser. Dessa informeras så snabbt som möjligt, före verksamhetens start.

Alla över 12 åringar som rör sig i idrottsutrymmena ska använda ansiktsmask, förutom vid idrottsprestation. Användning av ansiktsmask krävs inte av personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask.

Föräldrar för över 7 åringar släpps inte in i idrottsutrymmena, vid behov möter ledarna barnen vid dörren. Information om samling för under 7 åringar meddelas separat.

Vi önskar samarbete och ansvarsfullt beteende av alla som deltar i föreningens verksamhet samt deras familjer. Följer vi givna riktlinjer och restriktioner, kan vi tillsammans se till att inte sprida smittor i vår verksamhet.

Friidrotts- och löpgrupperna för vuxna (över 20 år) fortsätter med självständig träning så länge restriktionerna är i kraft. Gruppens tränare ansvarar för planeringen av träningarna.

Fortsatt gäller även att tillräckliga avstånd och god hand- och hosthygien ska hållas. All kontakt med andra människor och ytor ska undvikas. Vid symptom relaterade till coronaviruset, ska man stanna hemma tills minst två symtomfria dagar gått.
Eventuella smittor ska genast meddelas åt gruppens tränare.

Ifall ni har frågor om verksamheten, kan ni vara i kontakt med gruppens ansvariga tränare eller föreningens kansli (kansli@esboif.fi).


Uppdaterat 5.1.2021

Huvudstadsregionens koordinationsgrupp har den 5.1.2021 bestämt att förlänga de begränsningar som trädde i kraft den 30.11. Rekommendationerna och begränsningarna gäller nu till den 31.1.2021.

Vår verksamhet återgår till det normala genast när restriktionerna lyfts och inomhusträningsplatserna öppnas. Nedan finns vår tidigare information om verksamheten under denna period.


Huvudstadsregionens koordinationsgrupp har den 10.12.2020 bestämt att förlänga de begränsningar som trädde i kraft den 30.11. Rekommendationerna och begränsningarna gäller nu till den 10.1.2021.

Vår verksamhet återgår till det normala genast när restriktionerna lyfts och inomhusträningsplatserna öppnas. Nedan finns vår tidigare information om verksamheten under denna period.


Huvudstadsregionens coronakoordinationsgrupp har fredagen den 27.11 kommit ut med nya restriktioner, som för föreningens verksamhet leder till följande åtgärder: 

Friidrottens träningsgrupper för under 20 åringar fortsätter sin verksamhet utomhus. Gruppens tränare ansvarar för planering och utförande av gruppens träningar. 

Friidrottsskolans träningar är på paus tills restriktionerna lyfts och idrottsplatserna öppnas, eller tills den inplanerade julpausen är över, lördagen den 9.1. 

Löp- och friidrottsgrupperna för vuxna (över 20 år) övergår till självständig träning så länge restriktionerna är i kraft. Gruppens tränare ansvarar för planeringen av träningarna. 

Redskapsgymnastikens träningar är på paus tills restriktionerna lyfts och idrottsplatserna öppnas. Vi strävar till att kunna börja den nya säsongen som planerat, söndagen den 10.1.

Temppuskolans träningar är på paus tills restriktionerna lyfts och idrottsplatserna öppnas, eller tills den inplanerade julpausen är över, torsdagen den 7.1. 

All inomhusverksamhet för vuxna är på paus tills restriktionerna lyfts och idrottsplatserna öppnas. Om verksamhetens fortsättning informerar verksamhetens ansvariga. 

Fortsatt gäller även att tillräckliga avstånd och god handhygien ska hållas. All kontakt med andra människor och ytor ska undvikas. Vid symptom relaterade till coronaviruset, ska man stanna hemma tills minst två symtomfria dagar gått. 
Eventuella smittor ska genast meddelas åt gruppens tränare. 

Vi informerar om principer för möjliga ersättningar efter att restriktionerna lyfts. Ifall ni har frågor om verksamheten, avgifter eller annat, kan ni vara i kontakt med gruppens ansvariga ledare eller föreningens kansli (kansli@esboif.fi).

De nya restriktionerna träder i kraft den 30.11.2020.


Uppdaterat 1.11.2020

Esbo IF tar Covid-19 läget på allvar och ansvarsfullt, vi följer med situationen och följer RVF:s och THL:s riktlinjer och rekommendationer.

Från och med den 2.11, krävs användning av ansiktsmask av alla över 15 åringar i huvudstadsregionens idrottsutrymmen. Ansiktsmasken ska användas hela tiden, förutom vid idrottsprestation. Användning av ansiktsmask krävs inte av personer som av hälsoskäl inte kan använda ansiktsmask. 

Träningsverksamheten fortsätter normalt, men vi följer aktivt med läget. Ifall begränsningarna och riktlinjerna ändras, kommer vi att anpassa vår verksamhet enligt dem. I det fallet önskar vi förståelse och samarbete av alla våra deltagare och familjer, för att vi ska kunna erbjuda en säker träningsverksamhet för alla. 

Före och efter varje träning ska händerna tvättas med tvål. All onödig kontakt med andra människor och ytor ska undvikas. Vid symptom relaterade till coronavirus, ska man stanna hemma tills minst två symtomfria dagar gått. 

Smittor och/eller karantän ska genast meddelas åt gruppens tränare. Detta gäller grupper för både barn och vuxna. 

Kategorier:
Allmänt