Esbo IF söker ungdomschef

Esbo Idrottsförening söker efter en ungdomschef till heldagstjänst, för att ansvara för föreningens ungdomsverksamhet. Esbo IF är en idrottsförening med 1800 medlemmar, vi har barn- och ungdomsverksamhet inom såväl friidrotts- som gymnastiksektionen.

Till arbetsuppgifterna hör att sköta den operativa verksamheten och utvecklingen av vår barn- och ungdomsverksamhet. Arbetet inkluderar utvecklingen av träningsverksamheten för barn och ungdomar, till stöd för såväl hobby- som tävlingsverksamhet. Vi har grupper för barn och ungdomar: verksamhet med s.k. låg tröskel, hobby/utmanargrupper och tävlingsgrupper. Ungdomschefen fungerar som stödperson och mentor för barn- och ungdomstränarna, även själv som tränare och vid behov inhoppare åt chefstränaren. Hen deltar i rekrytering av nya tränare och sköter den interna skolningen av tränare.

Vi förutsätter även ett gott samarbete med skolor och daghem i Esbo. Som egenskaper bör du: vara social, vara systematisk, ha förmåga till självstyrt arbete, dessa egenskaper ger förutsättningar till att sköta arbetet som ungdomschef. Vi erbjuder ett utmanande och meningsfullt arbete och du har sannerligen möjlighet att påverka ditt arbetes resultat.

Av den sökande önskar vi kunnande och hög motivation till följande uppgifter:

  • Erfarenhet och kunskap inom idrottsverksamhet riktad till barn och ungdomar inom en ideell förening
  • En klar syn på hur man utvecklar och upprätthåller en framgångsrik träningsverksamhet för barn och ungdomar
  • Språkkunskaper: kunna kommunicera i tal och skrift på svenska och finska
  • Förmåga att arbeta på egenhand, viljan att arbeta även på kvällar och veckoslut
  • Till uppgiften lämplig utbildning (idrottsbetonad)
  • Fungera som tränare i 1-2 grupper/åldersgrupp
  • Utbildning, rådgivning och fungerande som mentor/stöd åt barn- och ungdomstränarna i föreningen
  • Deltagande i arrangemangen av föreningens tävlingar och evenemang (föreningstävlingar och -läger, NÅID-tävlingar, Strandmaraton, skol- och daghemssamarbete mm)
  • Rekrytering av tränare, instruktörer, lagledare (ansvariga föräldrar) och funktionärer enligt behov
  • Samarbete med grenförbunden och övriga samarbetsparter (Esbo Stad, samarbetsföreningar)

Arbetsuppgiften är på heltid, enligt diskussion med den sökande kan även andra lösningar vara möjliga. Den anställda har en prövotid på 4 mån. Ungdomschefens förman är föreningens verksamhetsledare.

Skicka en fritt formulerad ansökan med löneanspråk senast 20.10.2019 per e-post till sanna.saarman@esboif.fi

Tilläggsupgifter ges av verksamhetsledaren Sanna Saarman-Kemppi, 0505773251 eller sanna.saarman@esboif.fi

Kategorier:
Allmänt