Ärevarvet 2020

Esbo IF ordnar Ärevarvet tisdagen den 25.8. på Köklax sportplan (Glasdalsvägen) kl 18-19. I år kan man delta i evenemanget både på plats och på distans via video. Ärevarvsinsamlingen sker antingen traditionsenligt löpandes, eller genom att delta på en gemensam ledd konditionscirkel. 

18.00 Ärevarvet börjar, intervju med föreningens toppidrottare 

18.15 Ärevarvsinsamlingen börjar; deltagande i ledd konditionscirkel eller självständigt löpande 

18.45 Insamlingstiden är slut och alla får möjligheten att träffa toppidrottarna

19.00 Evenemanget tar slut

I insamlingen deltas genom att fylla i en insamlingsblankett, antingen elektronisk eller på papper. Den elektroniska blanketten kan fyllas i på Ärevarvets hemsida eller i applikationen. Pappersblanketter fås på föreningens kontor eller per post. Blanketten kan också skrivas ut direkt från hemsidan. Pappersblanketterna kan lämnas in åt Sanna under evenemanget eller per e-post: sanna.saarman@esboif.fi 

Träningsgruppernas elektroniska insamling sker genom att trycka på gruppens länk nedan och donera en valfri summa. Gruppen som samlar in den största summan, vinner en träning tillsammans med en av våra toppidrottare.
Andra samlare kan välja att donera via en av grupperna, eller via föreningens gemensamma insamling. Hela den insamlade summan används till att utveckla föreningen. Minimistödsumman är 15e och donationen betalas med en elektronisk eller pappersfaktura, som skickas efter evenemanget. Kontantbetalningar tas inte emot, faktureringssättet väljs vid inmatningen av donationen. 

Donationslänk för 09-10 föddas träningsgrupp 

Donationslänk för 07-08 föddas träningsgrupp 

Donationslänk för 05-06 föddas träningsgrupp 

Donationslänk för 03-05 föddas träningsgrupp 

Donationslänk för Oskus träningsgrupp 

Föreningens gemensamma donationslänk 

Ärevarvet är Finlands Friidrottsförbunds (SUL) och dess medlemsföreningars gemensamma penninginsamlingskampanj, som föreningarna organiserar lokalt. Ärevarvstraditionen har fortsatt i över 38 år och föreningarna har samlat in medel för sin verksamhet över 33 miljoner euro. Kampanjens intäkter används för friidrottsverksamheten i föreningar, distrikt och i SUL.

Ett stort tack till alla insamlare!
Frågor kan riktas till: sanna.saarman@esboif.fi