Vårmöte

Medlemmarna till Esbo Idrottsförening r.f. kallas till vårmötet 31.3. kl. 18 på Fallåker och på distans.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och som övriga ärenden kallande av hedersordförande och hedersmedlem.

Välkommen!

Du som vill delta på distans, vänligen meddela om detta via info@esboif.fi senast 30.3. Länk för deltagande skickas åt de anmälda medlemmarna.

Kategorier:
Allmänt