Ny verksamhetsledare i Esbo If

Esbo IF fick en ny verksamhetsledare 9.10.2023. Vår nya verksamhetsledare, Johanna Tolvanen, har varit med i föreningens verksamhet sedan 1990-talet, som såväl aktiv idrottare, tränare och domare i såväl större internationella tävlingar som föreningens egna mindre tävlingar. Välkommen!

Här en kort presentation av Johanna:

”Jag är Johanna Tolvanen, 45 år gammal, och började träna i Esbo If då jag gick i högstadiet efter framgångar på Stafettkarnevalen och mina lagkompisar var från Esbo IF. Under min aktiva tävlingskarriär tävlade jag mest med framgångar på NÅID- och SFI-nivå, men representerade föreningen även i FM-stafett under ett antal år. Mina huvudgrenar var främst 100m och 200m, men även i mångkamp och dess individuella grenar hörde till mitt tränings- och tävlingsprogram. Redan under min aktiva karriär började jag redan träna föreningens knattar och senare även aktivt tävlande juniorer. I början av 2000-talet gick jag föreningstränarutbilningen och Steg IV domarutbildningen. För att nämna några tävlingar som jag varit med om under åren: EM 1994, VM och para-VM 2005, dessutom har jag under flere år varit såväl med som ansvarat för Call Room i FIN-SVE landskampen för U20. Nu senast var jag Call Room manager på U23 EM. Nu har jag också två egna barn med i föreningens verksamhet, varav den ena är ännu i friidrottsskolan och den andra i en träningsgrupp, vilken jag nuförtiden även ansvarar för. Det skall bli roligt och intressant att jobba som verksamhetsledare för föreningen på heltid efter att ha tjänat mitt levebröd under de senaste 20 åren som trafikkoordinator på speditionsbranschen. I framtiden vill jag se en aktiv förening på såväl tävlings- som hobbynivå i alla åldrar.”

Kategorier:
Allmänt