Verksamheten fortsätter

Esbo IF fortsätter nu en del av sin träningsverksamhet. THL:s, regeringens och våra förbunds anvisningar ska följas under alla träningar och ytterst viktigt är att ingen kommer på plats som sjuk. 

Ifall en koronasmitta hittas i din närkrets, ta kontakt med gruppens tränare, juniorchefen eller verksamhetsledaren.

Träningsgrupperna tränar i smågrupper, 9 idrottare + 1 tränare, tills slutet av maj. Vi informerar separat om sommarens träningar och tävlingar. 

Friidrottsskolan börjar måndagen den 1.6. Justeringar i träningstiderna har gjorts, för att anvisningarna ska kunna följas. De nya träningstiderna finns på hemsidan. 

Sommarlägren ordnas som planerat, veckorna 23, 24 och 33. 

Esbo IF kan inte garantera en smittofri träningsmiljö och vi ber alla samarbeta och även bära sitt eget ansvar i detta. Desinficeringsmedel erbjuds på alla friidrottsträningar både före och efter träningen. Handskar är obligatoriska då redskap används och rekommenderas även om inga redskap används under träningen. 
Observera att vid eventuell smitta under ett träningstillfälle, är alla avgifter förknippade med korona på idrottarens/familjens ansvar.

Frågor och oklarheter gällande den egna gruppens träningar riktas till gruppens tränare, andra frågor kan riktas till juniorchefen eller verksamhetsledaren. 

Kategorier:
Allmänt Friidrott Junioridrott