Vårmöte

Medlemmarna till Esbo Idrottsförening r.f. kallas till vårmöte måndagen den första juni kl. 18.00 på Fallåker.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Välkommen!
Styrelsen

Man kan delta också via Teams. För att få Teams-länken, anmäl deltagande till: info@esboif.fi

Kategorier:
Allmänt