MÖTESKALLELSE

Medlemmarna till Esbo Idrottsförening r.f. kallas till vårmöte ons 15.3. kl. 18 på Fallåker.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt som övrigt ärende Fallåker fastigheten.

Välkommen!

Styrelsen

Kategorier:
Allmänt