Esbo IF söker träningschef

En tvåspråkig idrottsförening i Esbo med ca 2200 medlemmar, söker träningschef. Träningschefen ansvarar för friidrottens tränings-och tävlingsverksamhet.

Arbetet utförs i nära samarbete med verksamhetsledaren och andra föreningsaktiva samt aktörer. Arbetsuppgiften inkluderar uppföljning av ansvarsområdets ekonomi, budget och resurshantering. Vi värderar god social- och koordineringsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Centralt i arbetsuppgiften ä att upprätthålla och utveckla föreningens verksamhet, ansvarsfullhet samt samarbete och gemenskap bland föreningens tränare. 

Vi värdesätter följande:

  • Erfarenhet av tränings- och tävlingsverksamhet i friidrott
  • Förmåga att kommunicera flytande i tal och skrift på svenska och finska
  • God förmåga i kommunikation, koordinering samt ledning 
  • Förmåga att arbeta självständigt samt samarbetsförmåga
  • Viljan att lära sig nytt
  • Baskunskap i IT 
  • Till uppgiften lämplig erfarenhet eller utbildning (idrottsutbildning)
  • Erfarenhet av tävlings- och evenemangsarrangamang
  • Kunskap av ekonomi, budget och resurshantering

Skicka en fritt formulerad ansökan med löneanspråk senast den 22.10.2021 per e-mail till: info@esboif.fi.
Innan anställningsförhållandet inleds, måste utdrag om brottslig bakgrund uppvisas. 

Tilläggsuppgifter ges av friidrottssektionens ordförande Markus Kalliomäki, 0405419796, markus.kalliomaki@esboif.fi

Kategorier:
Allmänt