LÄHETTÄJÄKOULUTUS

NÅID-piiriltä saa osallistua Helsyn järjestämään lähettäjäkoulutukseen 26.11 klo 10 Liikuntamyllyssä. Seura järjestää ilmoittautumiset keskitetysti. On suositeltavaa, että NÅID-piirin pk-seurat ja pk-seudun lähellä olevat seurat saisivat jonkun mukaan tähän koulutukseen. Jokainen seura tarvitsee ainakin yhden ja mieluummin jopa muutaman oman lähettäjän, koska tämä toimitsijaryhmä on tällä hetkellä todella harvalukuinen piirissämme. Koulutus sopii myös kertauksena jo lähettäjäkoulutuksen käyneille.

ilmoittautuminen: johanna.tolvanen(at)esboif.fi

Kategoriat:
Yleistä