Träningsgrupper

 

Friidrottsskola 5-7 år

I barngrupperna är träningen framför allt mångsidig, och strävar till att utveckla basmotorik, koordination och också grunderna i olika grenar. Glädjen att idrotta står i fokus.

Friidrottsskola 8-13 år

I Knatteträningsgrupperna tränas mångsidigt motorik, snabbhet, uthållighet och olika friidrottsgrenar.
I den här åldersgruppen stiger tävlingsmålen mer och mer in i bilden och träningen strävar till att förereda knattarna för tävlingsdeltagande.

Junioridrottsgrupper  11-14 år

I juniorträningsgrupperna tränas mångsidigt olika friidrottsgrenar, snabbhet, uthållighet, motorik, koordinationer och styrka.
I den här åldersgruppen blir tävlandet en allt viktigare del av helheten träningen strävar allt mer till att göra goda tävlingsresultat (utgående från den individuella nivån) i tävlingar i respektive åldersklass.

Ungdoms hobbygrupper

Ungdoms hobbygrupper är menat för ungdomar som är intresserad av att träna friidrott men vill nödvändigtvis inte tävla. Till hobbygrupper är alla välkomna och för att komma in grupperna behöver man inte ha erfarenhet från friidrott. I hobbygrupper tränar idrottare vanligtvis 3-6 gånger per vecka hela året liksom i ungdomsidrottens tävlingsgrupper. I hobbygrupper tränas månsidigt olika friidrottsgrener och friidrotts grund kunskaper liksom snabbhet, uthållighet, motorik, koordinationer och styrka. Idrottare i hobbygrupper kan förstås delta i tävlingar och det är också möjligt att flytta sig till ungdomsidrottens tävlingsgrupp om man blir mer intresserad av att tävla. Grupperna tar emot nya idrottare också mitt under säsongen.

Ungdomsidrottsgrupper 14-18 år

Vid ungefär 14 års ålder börjar friidrottsträningen att bli mera grenspecifik, och träningen strävar till att utveckla specifika färdigheter och styrkor.

Friidrotten är lyckligtvis en gren där man, med lämplig idrottsbakgrund, kan bör ja en rätt sen ålder. Det finns många exempel på idrottare som nått också den internationella toppen fast de har börjat friidrotta så sent som i 17- eller 18-årsåldern. Vi välkomnar ungdomar med en bra inställning, t.ex. grenbytare, till  träningsgrupperna också i rätt mogen ålder.

Ungdomsidrottens tävlingsgrupper

I tävlingsgruppen jobbar man målinriktat för att delta i tävlingar både under sommar- och hallsäsongen och för att förbättra sina grenresultat. Detta är därför grupper för idrottare med hög tränings- och tävlingsmotivation. Det behöver inte innebära att idrottaren redan har fina tävlingsmeriter, utan snarare att viljan att utveckla sig och sina resultat är stark. Det här leder oftast till att idrottaren blir skickligare och starkare, gör bättre resultat, och ofta också närmar sig den regionala eller nationella toppen.

I tävlingsgruppen tränar man vanligtvis 5-8 gånger i veckan. Träningen är upplagd enligt en årscykel där året är uppdelat i kortare tränings- och tävlingsperioder. Man siktar på givna tävlingar, och förbereder sig för dem genom träning. Träningen är långsiktig och spänner över flera säsonger. Under grundträningsperioderna skapas en bas på vilken man sedan kan bygga under de andra träningsperioderna. Under den tävlingsförberedande perioden fokuserar man på att utveckla egenskaper som skall ge bättre tävlingsresultat. Under tävlingssäsongen minskar sedan träningsmängden och idrottarna tävlar flitigt.

Tävlingsgruppens idrottare specialiserar sig vanligtvis på någon gren eller grengrupp i 17-19 årsåldern.

Träningsgrupper för vuxna tävlingsidrottare

Medlemmarna i träningsgrupperna för vuxna tävlingsidrottare siktar på tävlingar på olika nivåer, på krets-, nationell- och internationell nivå. Träningsmängden per vecka, och tidsanvändningen, beror till stor del på vilka tävlings- och resultatmål idrottaren har ställt upp för sig själv.

Träningsgrupper för vuxna tävlings- och motionsidrottare

I träningsgrupper för vuxna med motionsfokus tränar man basegenskaper och bekantar sig med friidrottens olika grenar. Friidrottsträning i den här formen kan vara en bra och rolig hobby, men det kan också vara ett språngbräde till de vuxnas fortsättningsgrupp.

De vuxnas fortsättningsgrupp passar bra för dem som redan har lite grenbakgrund och för aktivt tränande motionärer. Gruppmedlemmarna uppmuntras till att delta i tävlingar. Inom den finska friidrottens tävlingssystem finns många möjligheter att tävla på sin egen nivå, i öppna tävlingar för vuxna eller i veterantävlingar (över 35 år).

Det är när som helst, också mitt under träningssäsongen, möjligt att ansluta sig till de vuxnas träningsgrupper.

 

Tillägsinformation:

info(at)esboif.fi

ESBO IDROTTSFÖRENING r.f.

Adress

PB 74
02771 Esbo
FINLAND
info(at)esboif.fi

Styrelsen

Ordförande 
Anders Wikholm
050 3410171
anders.wikholm(at)kluuvinkiinteistot.fi

Verksamhetsledare

Sanna Saarman-Kemppi

050-5773251

sanna.saarman(at)esboif.fi

Kassör
Anita Lindström
040 592 0274
anita(at)figurecraft.fi

 

Bowling

Paul Sihvonen
0400 985 667 paul.carita.sihvonen(at)kolumbus.fi

Friidrott

Ordförande
Markus Kalliomäki
markus.kalliomaki(at)live.fi

Juniorchef
Juuli-Anna Taurén
040 775 0306
​juuli.tauren(at)esboif.fi

Kira Kytölä
040 578 4157
kira.kytola(at)esboif.fi

 

Gymnastik

kansli(at)esboif.fi

Handboll

Mika Konsin
0400 150 057
mika.konsin(at)gmail.com

Motion

Håkan Blomberg
046 850 9200
hakan.blomberg(at)esboif.fi

Jan-Olof Stengård
040 5583 610
stengard(at)netti.fi

Volleyboll

Damlaget
Kirsi Huikarinen
050 339 2842
huikarin(at)mappi.helsinki.fi

Herrarna
Harri Ketonen
050 388 9550
harri.ketonen(at)vv-auto.fi

ESBO IDROTTSFÖRENING r.f.

Adress

PB 74
02771 Esbo
FINLAND
info(at)esboif.fi