Maratonskola

Välkommen med till Esbo IFs halvmaraton- och maratonskola!

Du kan ha som mål att löpa maraton, halv maraton eller förbättra dina tider. Vi erbjuder gemensamma träningar en gång i veckan för deltagarna i maratonskolan. De gemensamma träningarna består av bl.a. av länkar, muskelkonditionsträning, olika typer av fartuthållighetsträning och teknikträning. Till maratonskolan hör även föreläsningar. Varje deltagare får ett personligt träningsproram. Maratonskolans deltagare får även delta i föreningens gemensamma konditionscirkel som ordnas en gång i veckan.
Till priset hör även deltagande i Strandmaraton 2019.

Maratonskolans deltagare kan även på egen hand använda föreningens träningstur i Otnäshallen på lördagar kl 13.30-15.30.


Maratonskolan pågår från september 2019 till maj 2020. Träningsdagarna turvis onsdag och lördag. Höstens gemensamma träningar publiceras i Nimenhuuto.

Första träningen är den 18.9.2019. 

Pris: 350€ + medlemsavgift 20€ som faktureras skilt.

I maratonskolan ordnas även konditionstest och lägerverksamhet, där deltagande är frivilligt. Dessa hör inte till maratonskolans pris. 


Ledare: Riitta Paasio, Jenny Vuonoranta och Karl Nyman.
Kontakt: maraton.esboif(at)gmail.com, 040-5531583