Ärevarvet

Ärevarvet är Finlands Friidrottsförbunds (SUL) och dess medlemsföreningars gemensamma penninginsamlingskampanj, som föreningarna organiserar lokalt. Ärevarvstraditionen har fortsatt i 39 år och föreningarna har samlat in medel för sin verksamhet över 33 miljoner euro. Kampanjens intäkter används för friidrottsverksamheten i föreningar, distrikt och i SUL.

Esbo IF har deltagit i Ärevarvsinsamlingen alla år sedan dess start. Mera info om arrangemangen år 2021 kommer senare.